Poolbygget som startade Juni 2006

Hålet Klart

Poolen på en kärra

Plattan färdig

Nu börjar det ta form

Ej återfylld

Börjat med isoleringen

Mer isolering

Första fyllningen

Klart,, nu ska det byggas runt

Färdigisolerad

Rör dragna

Lite golv på plats

Skimmern

Skimmern

Golvet klart

Räcken nästan klara

Rör dragna till solfångare

Rördragning

Passa jättebra

2st = 16m2

Skönt 30* utan problem

Pumpen

Växelventilen 3-Vägs till solfångaren

Styrningen till växelventilen

Soltäcket innan montage på upprullaren

Upprullaren " Äkta Syrafast"

Nu är solfolien upprullad